Çatı Yapımı Nasıl Yapılır Kaç Çeşit Çatı Vardır

Sadece yeni yapımı tamamlanan inşasında yapılan çatı için değil, mevcut binanızın çatısının yanlış kurulum ya da olumsuz şartlar sebebiyle değiştirilmesi gereken zamanlarda da çatı yapımı konusunda profesyonel çatı firmaları arasında zirvede olan bize ihtiyaç duyabilirsiniz bu durumla karşı karşıya kaldığınızda uzman ekibimiz ekipmanlarımız ve profesyonel titiz kadromuz ile her bölgede çatı yapımı hizmeti veriyoruz.


İhtiyaç duyduğunuz yeni bir çatı kurulumu  yada eski bir binada oturuyor ve binanızın çatısında izolasyon ile ilgili sıkıntılar var ise doğru yapılmayan yanlış çatı tamiri uygulamaları bu masrafları yapan yönetim yada kişiler  için çözülmesi zorlaşan bir süreç haline gelir.  bu sıkıntıları yaşamak istemiyor kalıcı ve mantıklı makul çatı çzöümleri için bizi arayabilir ücretsiz keşif ve projelendirme hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

 Tamamlanacak çatı sistemini gereken tamiri yapılırken yağan bir yağmurun evinize sızmasını enegelleyecek kadar basit bir çatı tamiratı olarak düşünmemek gerekir. Çatı tadilatı sırasında kalıcı çatı yalıtım önlemlerinin alındığını ve zor olanın evin dışında  yapılan basit bir çatı tadilatından  biraz daha büyük ve masraflı çatı kaplama uygulamaları olduğunu bilmek gerekir. çatınızıda evinize sızacak kadar çatı tamiratı gereksinimi duyulan bir durum varsa  tamir

yapılacak noktalar uzamanlar tarafından bilinçli  olarak kontrolü ve tespiti yapılmalıdır. Gereken ehemmiyet gözeteilmeden yanlış yapılan bir gizli dere yada baca dibi izolasyonu yanlışlığının gerekli malzeme ve ekipmanla düzgün olarak  gerekli tamiratları yapılmaması, çatının toparlanması geciktirebilir.


 Sizlere çatı ve bunların yapımı hakkında dilerseniz geniş ve açıklamalı bilgiler verelim :

çatı nedir: Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere

karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı elemanına çatı denir.

Çatı sistemi Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır.

Bu meyil çatının yapıldığı yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve

binanın görünüşüne göre değişir.

-------------------------------------------------

Çatı yapımında genellikle ahşap kullanılmaktadır. Ancak büyük açıklıklı iş yeri, garaj,fabrika vb. yapılarda,

dayanımlarının yüksek olması nedeniyle betonarme veya çelik çatılar tercih edilir.

 Deprem yönetmeliğine göre (2000) (3030 sayılı İmar Kanunu), ahşap yapıların üzerlerine ancak ahşap çatı

yapılabilir. Kagir yığma binaların çatıları ise betonarme teras çatı olarak yapılabileceği gibi, ahşap veya çelik

oturtma çatı olarak da yapılabilir. Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri esastır.

--------------------------------------------------------

Özellikle rüzgara karşı önlem olması bakımından, çatı uçlarının saçaklı yapılması, çatı elemanlarının

alttaki taşıyıcı elemanlara bağlanmaları zorunludur. Yağmur ve kar sularının bina içerisine girmeden

en kısa sürede yağmur oluk ve borularına aktarılması esastır.

Çatılar, tanzim ediliş şekillerine, çatı makas sistemine, yapıldığı malzemenin cinsine ve

kaplama malzemesinin cinsine göre isim alır.

-------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

   
Çatı Yüzeyini Sınırlandıran Hatlar ve

İsimleri

1. Damlalık veya Oluk 5. Dere 9. Kalkan-Alın Duvarı

2. Eğik mahya veya sırt 6.Tepe Mahya

3. Mahya ve düz mahya 7. Saçak

4. Düşük mahya 8. Meyilli Yüzey

---------------------------------------------------------------------------

 Çatı Eğimi :
 Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde uygulanır.
 Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim verilir.
Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz
konusudur. Eğim % 5’den az yapılamaz.

1 Çatı eğimim, iklime, çatı kaplama malzemesinin cinsine ve çatı arasından yararlanma isteğine göre tespit edilir.

Çatılar Eğimlerine Göre:

1)Az Eğimli Çatılar
Eğim Açısı: 5 o ‘ye
Kadar olan çatılar.
2)Orta Eğimli Çatılar
Eğim Açısı: 5 o - 40 o
3)Dik Çatılar
Eğim Açısı: 40 o ‘den
Büyük olan açılar. diye ele alınabilir

Çatı eğimini belirleyen faktörlerin basında, çatı örtü malzemesi, iklim, mimari karakter ve maliyet gelmektedir.
  Çatı örtü malzemesi, esas olarak çatının dış etkenlere karşı dayanıklı olması gereken katmandır. Çatı örtüsünden
beklenen, su geçirmemesi, uzun ömürlü olması ve hafif, estetik olmasıdır.

* Çatı örtüleri, atmosferik olaylar karsısında oldukça dayanıklı ve kesinlikle su geçirmez özelliklerde olmalıdır.
* Çatı örtüleri, üzerindeki suyun birikmesini ve özellikle kagir esaslı malzemeler tarafından emilmesini önlemek amacı
ile belirli bir eğirnde kaplanmalıdır.

* Çatı örtülerinin bir kısmi az parçalı bir kısmı da çok parçalıdır. Az parçalı çatı kaplamaları (örneğin; levha malzemeler) eğimin az olması gerektiği durumlarda ve çok yağış alan yörelerde tercih edilir.

Çatı eğimleri, üç şekilde ifade edilebilir:
1. Derece cinsinden
2. Yüzde (%) cinsinden
3. Oran cinsinden
---------------------------------------
Çatı Eğiminin Oran Cinsinden İfade Edilmesi Çatı eğimi, çatıda dik olarak alınan bir birimin,
yatayda saçak ucuna kadar olan mesafenin birim
sayısına oranı seklinde ifade edilebilir.
-------------------------------------------
Çatı Çeşitleri
1- Sundurma Çatı        7- Set Çatı
2- Beşik Çatı                8- Kombine (Karma) Çatı
3- Kırma Çatı               9- Kelebek Çatı
4- Mansard Çatı          10- Kanatlı Çatı
5- Kule Çatı                 11- Silindir Çatı
6- Fenerli Çatı             12- Kırık Plak Çatı
                                     13- Kubbe Çatı
-------------------------------------------------------
1. Sundurma Çatı :Tek yüzeyli çatı da denilen sundurma çatının yapımı kolaydır ve maliyeti azdır.
Çamaşırlık, garaj, kömürlük, bahçıvan odası gibi açıklığı az olan yerlerde uygulanırlar.
Müstakil binalarda, ayrık olarak uygulandığı gibi başka bir binanın duvarına dayalı şekilde de yapılabilmektedir.
--------------------------------------------------------------
2. Beşik Çatı: (Çift Yüzeyli Çatı Çift yüzeyli çatı da denilen beşik
çatının akıntısı, iki yönlüdür. İki yüzey birbirini mahya ile bağlamıştır. Binanın ön ve arka
duvarının oluşturduğu üçgen yüzey kalkan duvarlarıyla kapatılır. Çatı eğiminin fazla alınması durumunda, çatı arasından da yararlanma imkanı doğar. Genellikle dikdörtgen planlı is yeri, ahir, garaj vb. yerlerde uygulanır.

3. Kırma Çatı : Kırma çatıya çok yüzeyli çatı da denilmektedir. Yüzeylerinin, dört yöne de eşit değerde eğimleri vardır. Tüm
saçaklar, yatay ve genellikle ayni düzlem üzerindedir. Yüzeyler, birbirine düz, eğik, düşük ve dere mahyalarla bağlanır..

4. Mansard Çatı : Bu çatılar, beşik ya da kırma bir çatıda her bir çatı yüzeyinin iki ayrı eğimde uygulanması söz konusudur.
Amaç, daha yüksek ve ferahçatı iç hacmi oluşturarak, çatı arasının konut, depo gibi
kullanılabilmesini sağlamaktır.
-----------------------------------------
5. Kule Çatı : Genellikle kare ya da daire şekilli ve küçük boyutlu plan üzerine uygulanır.
*Dört taraflı olan çatı yüzeyleri tepede,bir noktada birleşir.
------------------------------
6. Fenerli Çatı : Beşik ve sundurma çatıların birlikte uygulanmasıyla oluşturulur.

7. Set Çatı : Beşik çatıların, yan yana dizilmeleriyle oluşur. Ancak yüzeyler, daha çok ışık alabilmek için, birbirleriyle 90° lik açı yapar.
Güneş ışığının en çok etkilediği yüzeylere geniş pencereler konur
-------------------------------------------
8-Kombine (Birleşik) Çatı : Sundurma çatı yüzeylerinin kademeli olarak uygulanmasıyla oluşturulur.
*Kombine çatılar genellikle fabrika, iş yeri, ahır vb. Yerlerde çatıyı fazla yükseltmemek ve daha çok güneş ışığı alabilmek amacıyla
uygulanır.
--------------------------------------
9. Kanatlı Çatı : Bu tür çatılar daha ziyade atölye, fabrika gibi kat yüksekliği fazla olan yerlerde uygulanır. Sık olmasa da konut binalarında uygulamaları görülmektedir. Çatının özelliği, çatı iç mekanının iki ayrı zıt yöne açılmasıdır.
-----------------------------
10. Kubbe Çatı : Bu tür çatılar kare planlar üzerine inşa edilir. İç mekanlarda ses dağılımını, akustiğisağlamak bakımından işlevseldir. Günümüzde uygulamaları yaygındır.
----------------------------------------
11. Silindir (Tonoz) Çatı : İç mekanlarda tavan yüksekliğini artırmak ve kirişsiz açıklıkları geçsek için uygulanır. Genelde dikdörtgen
planlar üzerine uygulanır.
-------------------------------------------
AHŞAP ÇATIYI MEYDANA
GETİREN ELEMANLAR
1Bırakma (Germe)
Kirişleri
2 Yastık Kirişleri
3 Dikmeler
4 Aşıklar
5 Göğüslemeler
6 Payandalar
7 Yanlamalar
8 Kuşaklar
9 Rüzgar Bağlantıları
10 Mertekler
11 Yardımcı Parçalar
12 Çatı Örtüsü (Kaplaması)
13 Konturvatmanlar
--------------------------------------
Bırakma (Gergi) Kirişleri

Bırakma kirişleri, asma çatılarda, çatıyı meydana ngetiren makasların açılmamasını sağlayan çatı
elemanıdır. Betonarme bir döşeme üzerine oturmayıp duvar, kiriş vb. iki mesnet üzerine oturan oturtma
çatılarda kullanılan kirişlere de ayni isim verilir. Tek ya da çift parça halinde yapılabilirler.

Kesitleri 8/14, 8/16, 10/16, 14/16, 16/20 cm olur.
----------------------------------------
Yastık Kirişleri : Makaslardan bırakma kirişleri kanalıyla aldığı çatı yükünü, üzerine oturduğu duvar, kiriş ya da döşemeye
aktarırlar.

 Kesitleri cm cinsinden 5/10, 8/16, 10/20 olup dar yüzeyleri üzerine oturtulurlar. Yastık kirişleri duvar, kiriş ya da döşemeye blonlarla
veya bağlantı demirleriyle bağlanır.
------------------------------------------
Dikmeler: Asıklardan aldıkları yükü duvar, kiriş ya da döşemeye aktarırlar. Kesitleri genellikle kare seklinde (8/8, 10/10, 12/12 cm)
olur. Aşıklar: Merteklerin yükünü taşıyan yatay konumdaki elemanlardan her birine aşık denir. Aşıklar konuldukları yerlere göre çeşitli adlar alırlar.

Mahyaya konulanlara mahya aşığı, çatının saçak kısmında üzerine gelen merteklerin yükünü taşıyan yatay kiriş konumunda olanlara
damlalık aşığı, damlalık aşığı ile mahya aşığı arasında kalanlardan her birine orta aşık denir. Aşıklar yüklerini bulunduğu yere göre duvar, kiriş, döşeme, dikme gibi elemanlara verir. Aşık kesitleri 10/14, 12/16, 14/18 cm olup,
genellikle 200 - 250 cm aralıklarla yerleştirilir.
---------------------------------------------------------------
Göğüslemeler: Dikmelerle, aşıkların altında tanzim edilen ve genellikle 45° eğimli desteklerdir.
* Dikmelerin arasında açıklığın azaltılması ve çatının boyu yönündekiyatay
hareketleri önleme görevi yaparlar.
  * Kesitleri, dikme kesitlerine uygun olarak 8/8,8/10,5/10,6/12 cm.'dir.
Payandalar: Askılı çatılarda, dikmelerin (askıların) aldığı yükleri, bırakma
kirişlerindeki düğüm noktalarına ileten eğimli çubuklardır. Payanda kesitleri : 8/14, 10/18 cm. gibi olur.
------------------------------------------
Yanlama: Bir ahşap asma çatı makasında babanın (askı) yüklerini yanlardaki mesnetlere ileten eğik iki basınç
çubuğundan her birine yanlama denir. Kuşaklar: Bir çatı makası üzerinde bulunan dikme, aşık, yanlama ve mertekleri, her iki yüzeyden birbirine bağlayan çubuklardır. Bağlandıkları parçalara kertme ile geçerek, birleşme noktalarını kuvvetlendirirler. Rüzgar Bağlantıları: çatı makaslarının, rüzgar etkisiyle devrilmelerini önlemek için, çatının her iki başındaki ilk iki
ve son iki makasının arasına, çaprazlamasına çakılan kirişlerdir.
-----------------------
Mertekler: Aşıklar üzerine otururlar ve örtü altı kaplamasının yükünü taşırlar. Kesitleri 5/10, 6/12,
aralıkları 40-50 cm kadar alınır. Yardımcı Parçalar: Çatı elemanlarının birbiriyle nbağlantılarını sağlamak amacıyla kullanılan, bağ ve askı demirleri ile blonlar yardımcı parçalar olarak nitelenebilir.


Çatı Örtüsü Kaplaması: Çatı örtüleri, kar, yağmur, rüzgar ve don olayı gibi doğal etkilere hem dayanıklı olmalı, hem
de suyu alt tarafa geçirmemelidir. Kiremitler, asbest levhalar,bakir ve galvanizli saclar, arduvaz ve polikarbonat esaslı şeffaf levhalar kaplama malzemelerinden bazılarıdır.
------------------------
Konturvatmanlar: Çatıya yandan gelecek basınçları
önlemek üzere, makaslar arasına çapraz olarak çakılan
elemanlara konturvatman denir. Mertekli çatılarda bu
çaprazlar merteklerin altına çakılır. Çatıyı yandan
etkileyen hakim kuvvet rüzgar olduğundan, bu
parçalara rüzgar bağlantıları da denir.
----------------------------
PLANA ÇATI DÜZENLENMESİ
Dikdörtgen planlarda çatılar, genellikle beşik ya da kırma çatı olarak yapılır. Planın, birden fazla kare ve dikdörtgenlerden oluşmasıyla, birleşik kırma çatı yapma zorunluluğu doğar. Bu nedenle, mahyaların, plan üzerinde çizilerek belirlenmesi yani, plana çatı düzenlenmesi gerekir.

Bu iş iki yöntemle yapılabilir:

1. Planı dikdörtgenlere bölerek
2. Saçaklara paralel çizgiler çizerek
---------------------------------
ÇATIYI MEYDANA GETİREN
TAŞIYICI SİSTEMLER
Çatı makasları, çatının esas taşıyıcı kısmını oluşturur. İki veya daha fazla sayıdaki çatı makaslarının bir sistem dahilinde aralıklı olarak
dizilmesi sistemin esasını oluşturur. Söz konusu makasların en basit olarak yapılanı oturtma çatı denen tipleridir. Oturtma çatı makaslarında dikmeler, bir yastık vasıtasıyla döşeme, duvar veya kiriş gibi mesnetlere oturur. İki veya daha fazla mesnede oturan, üzerine gelen yükleri kafes kiriş sisteminde askı, bırakma kirişi (gergi kirişi), payanda, yanlama gibi elemanlarla taşıyarak mesnetlere aktaran, makaslardan oluşan çatılara asma çatı denir.
------------------------------
1. Oturtma Çatı Sistemi
  * Bu tür çatılar, taşıyıcı duvarlar veya kirişler ya da betonarme bir döşeme üzerine oturtulur. Çatının taşıyıcı duvar veya kirişler üzerine oturtulması durumunda mesnet açıklığının en çok 4,00 m olması gerekir.
 

* Mahyaya en yakin aşık ile mahya arasındaki uzaklık 2,00 m' den fazla değilse, mahya asığı konulmayabilir. Bu takdirde karşılıklı gelen iki mertek mahyada, zıvana geçirme ile birleştirilir.


* Duvar kiriş ya da döşeme üzerine oturtulan yastık kirişi ya da kalas parçası altına
neme karşı ruberoid veya diğer pestil malzemelerden yalıtım gereci yerleştirilir.-
------------------------------
Oturtma çatı makasları tanzim edilen dikme sayısına göre isim alır. Çatılarda dikme sayısı, çatı tanzim edilecek açıklığa göre değişir.

Çatı Açıklığı  4 - 6 m                  Dikme Sayısı
---------------------
Sundurma Şeklinde Oturtma Çatı Makası
n Karşılıklı iki duvar üzerine oturtulan sundurma çatılarda
mesnet açıklığının 4,00 m'den, kapı üzerine yapılan
sundurma çatıların ise 2,50 m'den fazla olmaması
gerekir.
---------------------------
Askılı Çatı Sistemi
Askılı ahşap çatılarda kullanılan elemanlar, çekme ve basınç
yoluyla yükleri taşıyıcı sisteme aktarır. Çatıyı taşıyan dış ve
iç bölme duvarların eksenleri arasındaki açıklığın 4,00 m'yi
geçtiği durumlarda askılı çatı (asma çatı) uygulanır.

Asma çatının taşıyıcı elemanları çatı makası seklindedir.
Ancak burada, makası oluşturan elemanların esas
taşıyıcıları, bırakma kirişi (gergi kirişi), askı, yanlama ve
payandalardır.


 Makas sistemi içerisinde, bırakma kirişi ve askılar genellikle
çekmeye, yanlama ve payandalar ise basınca çalışır.
-------------------------------------
Asma çatılarda, taşıyıcı çubukların birleştiği yerlerde
(düğüm noktalarında) çubuk ekseninin, yanlamanın ve
duvar ekseninin bir noktada kesişmesi esastır.

Çubuklar, aldıkları çekme ya da basınç kuvvetlerini
birbirlerine, bu noktada aktarır.
Çatılarda bırakma kirişini yukarıya doğru çeken dik
elemanlara, askı denir.
Askılar bırakma kirişine zıvanalı geçme ile bağlanır.
--------------------------------------------
Bir Askılı Çatı Makası
Bir askili makaslar (Sekil 7.26), mesnet açıklığı 4,00-6,00
m arasında olan binalarda yapılır.

Bir askılı çatı makası elemanlarından, bırakma ve yanlama
kirişleri ile yastık eksenleri aynı noktada kesiştirilmelidir.

Ayrıca birleşim açılarına göre hazırlanan lama demiri her
iki yüzeyden konularak blonlarla bağlanmalıdır.

Askının alt ucu lama demirine U şeklindeki lama demiri
ile bağlanır.
-------------------------
Bir Askılı Çatı Makası
  *Bir askili makaslar (Sekil 7.26), mesnet açıklığı 4,00-6,00 m arasında olan binalarda yapılır.
* Bir askılı çatı makası elemanlarından, bırakma ve yanlama kirişleri ile yastık eksenleri aynı noktada kesiştirilmelidir.
* Ayrıca birleşim açılarına göre hazırlanan lama demiri her iki yüzeyden konularak blonlarla bağlanmalıdır.
*Askının alt ucu lama demirine U şeklindeki lama demiri ile bağlanır.

 

Bir Askılı Çatı Makası

İki Askılı Çatı Makası
Mesnet açıklığı 6,00-10.00 m arasında olan yerlerde bu çatılar yapılır. Bu
durumda, askılar arasının birbirine eşit alınması gerekir.
Üç Askılı ÇatıMakası
Makas uzunluğu 10,00-12,00 m arasında olan binalarda üç
askılı çatı makası yapılır. Genellikle beşik çatı seklinde
atölye, fabrika gibi yapılarda uygulanır.
Bu makaslarda, bırakma kirişi ve askılar çekmeye
çalıştırıldığından, çift yapılabilir.


Oturtma Çatı Özellikleri
 İç bölme duvarları arasındaki mesafesi 4 m' den az olan duvar mesnetleri üzerine veya betonarme (tabliye) döşemeler üzerine oturtulan, makassız çatı sistemlerine oturtma çatı denir.

 Çatı yapımında önce taban elemanları (8/12, 10/10, 12/12 cm) betonarme döşeme üzerine oturtulur, sonra üzerine (10/10,12/12 cm) dikmeler plana uygun olarak yerleştirilir.

Dikme sayısına göre, bir, iki, üç veya dört dikmeli çatılar diye çeşitli adlar alırlar.

 Duvar mesnetleri üzerine çatı döşemesi yapmadan da oturtma çatı yapılabilir.Askılı Çatıların Özellikleri Çatıyı taşıyan iç bölme
duvarları arasındaki açıklık 4 m'yi geçtiği hallerde veya iç mesnetsiz geniş açıklıklı binalarda çatı yükünü yalnız dış mesnetlere nakledecek tarzda tertip edilen çatılara askılı çatılar denir.

Makaslardan gelen yükler duvarlara aşıklar ile nakledilir. Makasta dikme görevi yapan elemana "Baba" veya "Askı" denir. Baba,
gergi kirişine özel şekillerle bağlanır.

 Makaslarda bırakma kirişi yerine geçen elemana gergi kirişi denir. Baba ile Gergi kirişi arasındaki diyagonal elemanlara "Yanlama“ denir.

   

* Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde uygulanır.

* Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim verilir.

* Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz konusudur.

* Eğim % 5’den az yapılamaz.

 *------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Çatı Yapımı Sırasında nelere dikkat etmek gerekir :

Çatılar bir yapıda yapıyı tamamlayan yapıyı dış atmosferik zararlardan koruyan yapı ve yapı iskeletinin  dış etkenler sebebi ile deformasyona uğramasını engelleyen yapı iskeletinin en önemli yapı elemanıdır, bu yüzden çatı yapımı işleri konusunda uzman olan kişiler tarafından yapılmalı çatı yapımı sırasında amaç : çatı yapım fiyatlarını düşük fiyatlara malederek kalitesiz ve sorunlu çatı yapımı  kaynaklı çatı uygulama ve çatı aktarma problemleri ile karşılaşmamak olmalıdır. 

 - Eğer Çatılar çatı uygulaması çerçevesinde projelendirilmez ve çatı yapımı esaslarına  göre olmaz ise ortaya çıkması muhtemel  çatı aktarma problemi ile karşılaşaılarak bir Uzman çatı ustası hizmeti veren çatı firmasından yardım alınarak çatı tamiri yaptırmak  kaçınılmaz olacaktır.

Çatı Nedir :

Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı elemanına çatı denir.

Çatı Yapımı meyil ve eğim nasıl belirlenmeli :

Çatı Yapımı Uygulama işinde Çatı Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil çatının yapıldığı yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın görünüşüne göre değişir. Bir binanın en üst kısmını teşkil eden, binayı üstten kar, yağmur, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi tesirlere karşı koruyan, güzelliğini ve sağlamlığını etkileyen yapı elemanına çatı diye tanımlıyoruz . Çatı Yapımı yapılırken çatımızdaki eğim nasıl olmalıdır: Çatılarımız Üzerine gelen suları durmadan akıtabilmesi için çatı yüzeyi meyilli olarak yapılır. Bu meyil çatı yapımı  yapılacak  yerin iklimine, kullanılacak çatı örtü malzemesinin cinsine ve binanın görünüşüne göre değişiklik gösterir.

Çatı yapımında genellikle ahşap kullanılmaktadır. Fakat büyük açıklıklı alanlar diye tabir edilen  işmerkezleri, büyük garaj,fabrika ve buna benzer. yapılarda,dayanımlarının yüksek olması nedeniyle betonarme veya çelik çatılar tercih edilmektedir.

Deprem yönetmeliğine göre (2000) (3030 şayili İmar Kanunu), ahşap yapıların üzerlerine ancak ahşap çatı yapılabilir. Kagir yığma binaların çatıları ise betonarme teras çatı olarak yapılabileceği gibi, ahşap veya çelik oturtma çatı olarak da yapılabilir. Çatıların kar ve rüzgar yüklerini emniyetle taşıyabilmeleri çatı yapımı işindeki ana esastır.

Özellikle rüzgara karşı önlem olması bakımından, çatı uçlarının saçaklı yapılması, çatı elemanlarının alttaki taşıyıcı elemanlara bağlanmaları zorunludur. Yağmur ve kar sularının bina içerisine girmedenen en kısa sürede yağmur oluk ve borularına aktarılmasıçatı yapımı işinin esas nedenidir..

Çatılar, tanzim ediliş şekillerine, çatı makas sistemine, yapıldığı malzemenin

cinsine ve kaplama malzemesinin cinsine göre çatı çeşitleri olarak isim alır.

Çatı Yüzeyini Sınırlandıran Hatlar ve İsimleri :                                  

                   

1) Damlalık veya Oluk                                                                                                                                 

2) Eğik mahya veya sırt

3) Mahya ve düz mahya      

4) Düşük mahya

5) Dere

6) Tepe Mahya

7) Saçak

8) Meyilli Yüzey           

Çatı Eğimi Çatılar düz teras ve eğimli çatılar şeklinde uygulanır.  Düz çatılara suyun akması için % 3’e kadar eğim verilir.
Eğimli çatılarda çatı iskeletinin yapılmış olması ve üzerine kaplama malzemesinin yapılması söz konusudur.
çatı yapımında Eğim % 5’den az yapılamaz. Çatı eğimi, iklime, çatı kaplama malzemesinin cinsine ve çatıarasından yararlanma isteğine göre ( Teras çatı tavan arası kullanımı ) tespit edilir.

Çatı eğimleri, üç şekilde ifade edilebilir:
1. Derece cinsinden
2. Yüzde (%) cinsinden
3. Oran cinsinden

Çatı Eğiminin Oran Cinsinden İfade Edilmesi Çatı eğimi, çatıda dik olarak alınan bir birimin,yatayda saçak ucuna kadar olan mesafenin birim sayısına oranı seklinde ifade edilebilir.

 Çatılar Eğimlerine Göre: 1) Az Eğimli Çatılar Eğim Açısı: 5 o -  Dereceye Kadar olan çatılar.
                                              

                                              2) Orta Eğimli Çatılar Eğim Açısı: 5 o - 40 o

                                             

                                              3) Dik Çatılar Eğim Açısı: 40 o ‘den Büyük olan açılar.

Çatı yapımı uygulama işlemi ve tasarımı  yapılırken çatı eğimini belirleyen faktörlerin basında, çatı örtümalzemesi, iklim, mimari karakter ve maliyet gelmektedir. Çatı örtü malzemesi, esas olarak çatının dış etkenlere karşı dayanıklı olması gereken katmandır. Çatı örtüsünden beklenen, * su geçirmemesi, * uzun ömürlü olması,* hafif ve estetik olmasıdır.

* Çatı örtüleri,çatı izolasyon ürünleri atmosferik olaylar karsısında oldukça dayanıklı ve kesinlikle su geçirmez özelliklerde olmalıdır.


* Çatı örtüleri, izolasyon malzemeleri çatı yapımı aşamasında çatı  üzerindeki suyun birikmesini ve özellikle kagir esaslı malzemeler tarafından emilmesini önlemek amacı ile belirli bir eğimde kaplanmalıdır.

* Çatı örtülerinin bir kısmi az parçalı bir kısmı da çok parçalıdır. Az parçalı çatı kaplamaları (levha malzemeler) eğimin az olması gerektiği durumlarda ve çok yağış alan yörelerde tercih edilir.

Çatı yapımındaki ana amaç binayı biçimsel olarak tamamlayan ve dış ortam koşullarından koruyan, yatay yöndeki dış kabuk elemanı diye tanımlanabilir.

Binanın üst sınırını oluştururken; çatı strüktürü, çatı kaplaması, yalıtımları gibi ölü yüklere; yağmur, kar, trafik gibi hareketli yüklere ve rüzgar yüklerine karşı taşıyıcılığı sağlayarak binanın taşıyıcı sistemine güvenle iletmek; binayı atmosfer şartlarından ve dış ortam etkilerinden korumak; üzerine gelen yağış sularını uzaklaştırılmak ve iç ortam için gerekli konfor koşullarını sağlamak, çatı yapı elemanından beklenilen başlıca görevlerdir.

Çatı kendisinden beklenilen bu görevleri yerine getirmeli iken; iklimsel bölgeye bağlı özellikler, binanın kullanım amacı, ülke, bölge coğrafi ve kültürel özellikleri ile imar sınırlamaları, çatı sistemi içinde çatı uygulama tasarımını etkileyen faktörlerdir. Çatı tipinin seçimini etkileyen ölçütler ise; iklim, taşıyıcılık/geçilen açıklık, binanın boyutları ve biçimi, örtü malzemesi,görsel etki (binanın bütünü ile ilişkisi v.b gibi), çevreyle uyum, maliyet ile yönetmelikler ve kanunlardır.

İZOLASYON HABERLERİ

Çatı Mimarinin değişim süreci içinde, bu gelişim ve değişimden en çok etkilenen öğelerden biri de yapıların çatı ve cephe kaplama malzemeleri olmuştur. çatı ve cephe kaplamada kullanılan çatı... Read more
Dış Cephe Mantolama Fiyatları + Mantolama Fiyatları Dış Cephe Mantolama Fiyatları Kullanılacak Malzeme Uygulamasındaki gerekli incelikler ve mantolama  Detaylarina göre değişir.   MANTOLAMA UYGULAMALARININ TEKNİK DETAYLARI... Read more
Çatı İzolasyonu İzolasyon ve Yalıtımın Önemi: Isıl konfor,diğer adıyla yalıtım ile yapılan izolasyon  bir insanın sağlıklı ve üretkenlik oranını doğru kullanabileceği ısıl parametreler sayesinde... Read more
Dekorasyon İç Mimari Dekorasyon, Ev Dekorasyonu Banyo Dekorasyonu Bahçe Düzenleme ve Peyzaj Mimari, Mutfak Dekorasyonu Büro Dekorasyonu Mağaza Dekorasyon Hizmetleri. İç Mimari Dekorasyon işleri, Bina... Read more
Çatı Yapımı Esasları - Eğer Çatılar çatı uygulaması çerçevesinde projelendirilmez ve çatı yapımı esaslarına  göre olmaz ise ortaya çıkması muhtemel  çatı aktarma problemi ile karşılaşaılarak bir Uzman... Read more
Bina Tadilatı Bina tadilat, tadilat ve dekorasyon, komple tadilat, tadilat işleri, ev tadilat, bina tadilat, yapı tadilat, mutfak tadilatı, banyo tadilat, mutfak dekorasyonu, banyo dekorasyonu, mobilya... Read more
Çatı nedir Çatı izolasyonu yapılırken nelere dikkat edilmelidir ?     ·         İşe başlamadan önce işyerinde mevcut durum tespiti yapılacaktır. Mevcut bir çatı üzerinde tamirat renovasyon yapılıyor... Read more
Çatı Aktarma + Çatı Onarımı Düzenli çatı aktarma yapılmadığında taşıyıcı çatı ahşap malzemesi zamanla çürür, taşıyıcılığı azalır. Çatı arasında küf ve bakteri oluşur, sağlıksız ortam oluşur. Kiremitler sadece çıta üzerine... Read more
Çatı Kaplama Çatı kaplama malzemesinin fiyat analizi, üretici firma araştırması, temini, nakliye gibi konularda firmamız tüm sorumluluklarını yerine getirmektedir. Sorunsuz bir şekilde malzemeyi uygulama... Read more
Çatı Yapımı Çatı Yapımı - Çatı Nedir ? - Çatı Yapımı Sırasında nelere dikkat etmek gerekir. Çatı yapımı ile ilgili bütün merak etiikleriniz burada !! Çatı Yapımı Sırasında nelere dikkat etmek gerekir... Read more